ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
นักวิจัย : วายุห์ สนเทศ , จุฬาลักษณ์ จารุนุช , จันทร์เพ็ญ แสงประกาย , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0931130000&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วายุห์ สนเทศ , จุฬาลักษณ์ จารุนุช , จันทร์เพ็ญ แสงประกาย , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน . (2548). โครงการเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วายุห์ สนเทศ , จุฬาลักษณ์ จารุนุช , จันทร์เพ็ญ แสงประกาย , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน . 2548. "โครงการเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วายุห์ สนเทศ , จุฬาลักษณ์ จารุนุช , จันทร์เพ็ญ แสงประกาย , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน . "โครงการเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. Print.
วายุห์ สนเทศ , จุฬาลักษณ์ จารุนุช , จันทร์เพ็ญ แสงประกาย , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน . โครงการเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2548.