ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบการอำนวยความยุติธรรม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบการอำนวยความยุติธรรม
นักวิจัย : ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร , ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330385000&BudgetYear=2013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร , ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี . (2556). โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบการอำนวยความยุติธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร , ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี . 2556. "โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบการอำนวยความยุติธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร , ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี . "โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบการอำนวยความยุติธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร , ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี . โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบการอำนวยความยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.