ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาต้นแบบระบบการผลิตพริกคุณภาพครบวงจรเพื่ออตุสาหกรรมแปรรูปพริก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาต้นแบบระบบการผลิตพริกคุณภาพครบวงจรเพื่ออตุสาหกรรมแปรรูปพริก
นักวิจัย : ณรงค์ สิงห์บุระอุดม , สุรวิช วรรณไกรโรจน์ , เอ็จ สโรบล , บัญชา ชิณศรี , อรอุมา เพียซ้าย , ธิดา เดชฮวบ , นางสาวสุรินนา อ่ำรุ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130242000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ สิงห์บุระอุดม , สุรวิช วรรณไกรโรจน์ , เอ็จ สโรบล , บัญชา ชิณศรี , อรอุมา เพียซ้าย , ธิดา เดชฮวบ , นางสาวสุรินนา อ่ำรุ่ง . (2554). โครงการศึกษาต้นแบบระบบการผลิตพริกคุณภาพครบวงจรเพื่ออตุสาหกรรมแปรรูปพริก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณรงค์ สิงห์บุระอุดม , สุรวิช วรรณไกรโรจน์ , เอ็จ สโรบล , บัญชา ชิณศรี , อรอุมา เพียซ้าย , ธิดา เดชฮวบ , นางสาวสุรินนา อ่ำรุ่ง . 2554. "โครงการศึกษาต้นแบบระบบการผลิตพริกคุณภาพครบวงจรเพื่ออตุสาหกรรมแปรรูปพริก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณรงค์ สิงห์บุระอุดม , สุรวิช วรรณไกรโรจน์ , เอ็จ สโรบล , บัญชา ชิณศรี , อรอุมา เพียซ้าย , ธิดา เดชฮวบ , นางสาวสุรินนา อ่ำรุ่ง . "โครงการศึกษาต้นแบบระบบการผลิตพริกคุณภาพครบวงจรเพื่ออตุสาหกรรมแปรรูปพริก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ณรงค์ สิงห์บุระอุดม , สุรวิช วรรณไกรโรจน์ , เอ็จ สโรบล , บัญชา ชิณศรี , อรอุมา เพียซ้าย , ธิดา เดชฮวบ , นางสาวสุรินนา อ่ำรุ่ง . โครงการศึกษาต้นแบบระบบการผลิตพริกคุณภาพครบวงจรเพื่ออตุสาหกรรมแปรรูปพริก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.