ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศการผลิตอ้อยเพื่อพัฒนาผลผลิตและคุณภาพอ้อยที่เข้าหีบโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศการผลิตอ้อยเพื่อพัฒนาผลผลิตและคุณภาพอ้อยที่เข้าหีบโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย
นักวิจัย : กุมุท สังขศิลา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230314000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กุมุท สังขศิลา . (2555). โครงการวิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศการผลิตอ้อยเพื่อพัฒนาผลผลิตและคุณภาพอ้อยที่เข้าหีบโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กุมุท สังขศิลา . 2555. "โครงการวิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศการผลิตอ้อยเพื่อพัฒนาผลผลิตและคุณภาพอ้อยที่เข้าหีบโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กุมุท สังขศิลา . "โครงการวิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศการผลิตอ้อยเพื่อพัฒนาผลผลิตและคุณภาพอ้อยที่เข้าหีบโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
กุมุท สังขศิลา . โครงการวิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศการผลิตอ้อยเพื่อพัฒนาผลผลิตและคุณภาพอ้อยที่เข้าหีบโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.