ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและบูรณการด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและบูรณการด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : สมนึก คีรีโต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1131074000&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมนึก คีรีโต . (2556). โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและบูรณการด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมนึก คีรีโต . 2556. "โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและบูรณการด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมนึก คีรีโต . "โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและบูรณการด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
สมนึก คีรีโต . โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและบูรณการด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.