ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน
นักวิจัย : ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ , สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล , ไพลิน ผู้พัฒน์ , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130806000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ , สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล , ไพลิน ผู้พัฒน์ , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา . (2557). โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ , สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล , ไพลิน ผู้พัฒน์ , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา . 2557. "โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ , สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล , ไพลิน ผู้พัฒน์ , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา . "โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.
ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ , สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล , ไพลิน ผู้พัฒน์ , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา . โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.