ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554
นักวิจัย : ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ , จิรวัฒน์ พุ่มเพชร , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , ฝอยฝา ชุติดำรง , เธียร วิทยาวรากุล , นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) , ศุภชัย อำคา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130135000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ , จิรวัฒน์ พุ่มเพชร , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , ฝอยฝา ชุติดำรง , เธียร วิทยาวรากุล , นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) , ศุภชัย อำคา . (2554). โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ , จิรวัฒน์ พุ่มเพชร , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , ฝอยฝา ชุติดำรง , เธียร วิทยาวรากุล , นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) , ศุภชัย อำคา . 2554. "โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ , จิรวัฒน์ พุ่มเพชร , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , ฝอยฝา ชุติดำรง , เธียร วิทยาวรากุล , นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) , ศุภชัย อำคา . "โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ , จิรวัฒน์ พุ่มเพชร , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , ฝอยฝา ชุติดำรง , เธียร วิทยาวรากุล , นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) , ศุภชัย อำคา . โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.