ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
นักวิจัย : สมนึก คีรีโต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1131075000&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมนึก คีรีโต . (2555). โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมนึก คีรีโต . 2555. "โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมนึก คีรีโต . "โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
สมนึก คีรีโต . โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.