ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการย่อย การปรับปรุงเชื้อราด้วยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาและคัดเลือกสายพันธุ์สำหรับการผลิตเอนไซท์อาหารสัตว์สูงและกระบวนการผลิต

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการย่อย การปรับปรุงเชื้อราด้วยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาและคัดเลือกสายพันธุ์สำหรับการผลิตเอนไซท์อาหารสัตว์สูงและกระบวนการผลิต
นักวิจัย : วิเชียร กิจปรีชาวนิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0540447008&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร กิจปรีชาวนิช . (2548). โครงการย่อย การปรับปรุงเชื้อราด้วยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาและคัดเลือกสายพันธุ์สำหรับการผลิตเอนไซท์อาหารสัตว์สูงและกระบวนการผลิต.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วิเชียร กิจปรีชาวนิช . 2548. "โครงการย่อย การปรับปรุงเชื้อราด้วยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาและคัดเลือกสายพันธุ์สำหรับการผลิตเอนไซท์อาหารสัตว์สูงและกระบวนการผลิต".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วิเชียร กิจปรีชาวนิช . "โครงการย่อย การปรับปรุงเชื้อราด้วยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาและคัดเลือกสายพันธุ์สำหรับการผลิตเอนไซท์อาหารสัตว์สูงและกระบวนการผลิต."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. Print.
วิเชียร กิจปรีชาวนิช . โครงการย่อย การปรับปรุงเชื้อราด้วยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาและคัดเลือกสายพันธุ์สำหรับการผลิตเอนไซท์อาหารสัตว์สูงและกระบวนการผลิต. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2548.