ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการยุวหมอดิน สสวท.

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการยุวหมอดิน สสวท.
นักวิจัย : นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , เกวลิน ศรีจันทร์ , อัญธิชา พรมเมืองคุก , ศุภชัย อำคา , ฝอยฝา ชุติดำรง , นางสาววัลยา แซ่เตียว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330011000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , เกวลิน ศรีจันทร์ , อัญธิชา พรมเมืองคุก , ศุภชัย อำคา , ฝอยฝา ชุติดำรง , นางสาววัลยา แซ่เตียว . (2556). โครงการยุวหมอดิน สสวท..
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , เกวลิน ศรีจันทร์ , อัญธิชา พรมเมืองคุก , ศุภชัย อำคา , ฝอยฝา ชุติดำรง , นางสาววัลยา แซ่เตียว . 2556. "โครงการยุวหมอดิน สสวท.".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , เกวลิน ศรีจันทร์ , อัญธิชา พรมเมืองคุก , ศุภชัย อำคา , ฝอยฝา ชุติดำรง , นางสาววัลยา แซ่เตียว . "โครงการยุวหมอดิน สสวท.."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , เกวลิน ศรีจันทร์ , อัญธิชา พรมเมืองคุก , ศุภชัย อำคา , ฝอยฝา ชุติดำรง , นางสาววัลยา แซ่เตียว . โครงการยุวหมอดิน สสวท.. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.