ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง
นักวิจัย : พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
คำค้น : ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน , เขตลาดกระบัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/bookdetail.php?type=1&book_id=229619 , http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/19884
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง จะศึกษาข้อมูลทั้งหมดจากหมู่บ้านจัดสรรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุมขอบเขตการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

บรรณานุกรม :
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . (2553). แนวทางการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . 2553. "แนวทางการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . "แนวทางการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . แนวทางการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.