ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษารัฐบาล จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษารัฐบาล จังหวัดปทุมธานี
นักวิจัย : สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ , พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
คำค้น : สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อ , สถาบัน , รัฐบาล , ระดับอุดมศึกษา , จังหวัดปทุมธานี , การเรียนการสอน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/19840
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

บรรณานุกรม :
สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ , พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . (2551). สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษารัฐบาล จังหวัดปทุมธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ , พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . 2551. "สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษารัฐบาล จังหวัดปทุมธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ , พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . "สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษารัฐบาล จังหวัดปทุมธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ , พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษารัฐบาล จังหวัดปทุมธานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.