ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาวิชาการการทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า D x P เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมคุณภาพดี ร่วมกับบริษัท เกษตร 23 จำกัด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาวิชาการการทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า D x P เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมคุณภาพดี ร่วมกับบริษัท เกษตร 23 จำกัด
นักวิจัย : สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ , นิภา เขื่อนควบ , นายเจษฎายุทธ ไชยบุรี , นางสาวลลิตา น้ำเพ็ชร , นางระวิวรรณ โชติพันธ์ , นางสาวจิตตรา สิ้นภัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730650000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ , นิภา เขื่อนควบ , นายเจษฎายุทธ ไชยบุรี , นางสาวลลิตา น้ำเพ็ชร , นางระวิวรรณ โชติพันธ์ , นางสาวจิตตรา สิ้นภัย . (2559). โครงการพัฒนาวิชาการการทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า D x P เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมคุณภาพดี ร่วมกับบริษัท เกษตร 23 จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ , นิภา เขื่อนควบ , นายเจษฎายุทธ ไชยบุรี , นางสาวลลิตา น้ำเพ็ชร , นางระวิวรรณ โชติพันธ์ , นางสาวจิตตรา สิ้นภัย . 2559. "โครงการพัฒนาวิชาการการทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า D x P เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมคุณภาพดี ร่วมกับบริษัท เกษตร 23 จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ , นิภา เขื่อนควบ , นายเจษฎายุทธ ไชยบุรี , นางสาวลลิตา น้ำเพ็ชร , นางระวิวรรณ โชติพันธ์ , นางสาวจิตตรา สิ้นภัย . "โครงการพัฒนาวิชาการการทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า D x P เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมคุณภาพดี ร่วมกับบริษัท เกษตร 23 จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559. Print.
สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ , นิภา เขื่อนควบ , นายเจษฎายุทธ ไชยบุรี , นางสาวลลิตา น้ำเพ็ชร , นางระวิวรรณ โชติพันธ์ , นางสาวจิตตรา สิ้นภัย . โครงการพัฒนาวิชาการการทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า D x P เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมคุณภาพดี ร่วมกับบริษัท เกษตร 23 จำกัด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2559.