ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย
นักวิจัย : ศิริมา ศิริสรรหิรัญ , วรรณี สินศุภรัตน์
คำค้น : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย , บรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่ , เอกลักษณ์ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/19664
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตหุ่นโขนไทย ผู้ขายและผู้เกี่ยวข้องกับการตลาดการออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรณานุกรม :
ศิริมา ศิริสรรหิรัญ , วรรณี สินศุภรัตน์ . (2547). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริมา ศิริสรรหิรัญ , วรรณี สินศุภรัตน์ . 2547. "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริมา ศิริสรรหิรัญ , วรรณี สินศุภรัตน์ . "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
ศิริมา ศิริสรรหิรัญ , วรรณี สินศุภรัตน์ . การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.