ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต
นักวิจัย : สมภาร พรมทา , ปรีชา ช้างขวัญยืน , กมลินทร์ พินิจภูวดล , โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
คำค้น : โทษประหารชีวิต , สังคม , คุณค่า , ชีวิต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/19621
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาคุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต

บรรณานุกรม :
สมภาร พรมทา , ปรีชา ช้างขวัญยืน , กมลินทร์ พินิจภูวดล , โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ . (2546). คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมภาร พรมทา , ปรีชา ช้างขวัญยืน , กมลินทร์ พินิจภูวดล , โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ . 2546. "คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมภาร พรมทา , ปรีชา ช้างขวัญยืน , กมลินทร์ พินิจภูวดล , โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ . "คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
สมภาร พรมทา , ปรีชา ช้างขวัญยืน , กมลินทร์ พินิจภูวดล , โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ . คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.