ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการผลิตอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการผลิตอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นักวิจัย : พัชรี ตั้งตระกูล , งามจิตร โล่วิทูร , เย็นใจ ฐิตะฐาน , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230285000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรี ตั้งตระกูล , งามจิตร โล่วิทูร , เย็นใจ ฐิตะฐาน , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ . (2555). โครงการผลิตอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พัชรี ตั้งตระกูล , งามจิตร โล่วิทูร , เย็นใจ ฐิตะฐาน , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ . 2555. "โครงการผลิตอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พัชรี ตั้งตระกูล , งามจิตร โล่วิทูร , เย็นใจ ฐิตะฐาน , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ . "โครงการผลิตอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
พัชรี ตั้งตระกูล , งามจิตร โล่วิทูร , เย็นใจ ฐิตะฐาน , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ . โครงการผลิตอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.