ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส
นักวิจัย : ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , สิริภัทร์ พราหมณีย์ , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , เวช เต๋จ๊ะ , นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ , นางสาวอัจฉรา ภาวสุทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830788000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , สิริภัทร์ พราหมณีย์ , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , เวช เต๋จ๊ะ , นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ , นางสาวอัจฉรา ภาวสุทธิ์ . (2553). โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , สิริภัทร์ พราหมณีย์ , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , เวช เต๋จ๊ะ , นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ , นางสาวอัจฉรา ภาวสุทธิ์ . 2553. "โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , สิริภัทร์ พราหมณีย์ , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , เวช เต๋จ๊ะ , นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ , นางสาวอัจฉรา ภาวสุทธิ์ . "โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , สิริภัทร์ พราหมณีย์ , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , เวช เต๋จ๊ะ , นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ , นางสาวอัจฉรา ภาวสุทธิ์ . โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.