ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา
นักวิจัย : สุชาติ สงวนพันธุ์ , เสกสม อาตมางกูร , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , อรประพันธ์ ส่งเสริม , อรทัย จินตสถาพร , อรรถวุฒิ พลายบุญ , ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130234000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาติ สงวนพันธุ์ , เสกสม อาตมางกูร , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , อรประพันธ์ ส่งเสริม , อรทัย จินตสถาพร , อรรถวุฒิ พลายบุญ , ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ . (2553). โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุชาติ สงวนพันธุ์ , เสกสม อาตมางกูร , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , อรประพันธ์ ส่งเสริม , อรทัย จินตสถาพร , อรรถวุฒิ พลายบุญ , ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ . 2553. "โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุชาติ สงวนพันธุ์ , เสกสม อาตมางกูร , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , อรประพันธ์ ส่งเสริม , อรทัย จินตสถาพร , อรรถวุฒิ พลายบุญ , ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ . "โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
สุชาติ สงวนพันธุ์ , เสกสม อาตมางกูร , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , อรประพันธ์ ส่งเสริม , อรทัย จินตสถาพร , อรรถวุฒิ พลายบุญ , ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ . โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.