ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเสียจากฟาร์มโคและสุกรระดับชุมชน (คลีกนิก)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเสียจากฟาร์มโคและสุกรระดับชุมชน (คลีกนิก)
นักวิจัย : สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , อุทัย คันโธ , นางสาวอัญญมณี ปานดียิ่ง , วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย , ปฏิมา อู๋สูงเนิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0931425000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , อุทัย คันโธ , นางสาวอัญญมณี ปานดียิ่ง , วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย , ปฏิมา อู๋สูงเนิน . (2553). โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเสียจากฟาร์มโคและสุกรระดับชุมชน (คลีกนิก).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , อุทัย คันโธ , นางสาวอัญญมณี ปานดียิ่ง , วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย , ปฏิมา อู๋สูงเนิน . 2553. "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเสียจากฟาร์มโคและสุกรระดับชุมชน (คลีกนิก)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , อุทัย คันโธ , นางสาวอัญญมณี ปานดียิ่ง , วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย , ปฏิมา อู๋สูงเนิน . "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเสียจากฟาร์มโคและสุกรระดับชุมชน (คลีกนิก)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , อุทัย คันโธ , นางสาวอัญญมณี ปานดียิ่ง , วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย , ปฏิมา อู๋สูงเนิน . โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเสียจากฟาร์มโคและสุกรระดับชุมชน (คลีกนิก). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.