ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/2552

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/2552
นักวิจัย : วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย , มนูญ ปลงรัมย์ , สปัน สระทองแขม , อุทัย คันโธ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , วราพันธุ์ จินตณวิชญ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0931202000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย , มนูญ ปลงรัมย์ , สปัน สระทองแขม , อุทัย คันโธ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ . (2553). โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/2552.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย , มนูญ ปลงรัมย์ , สปัน สระทองแขม , อุทัย คันโธ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ . 2553. "โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/2552".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย , มนูญ ปลงรัมย์ , สปัน สระทองแขม , อุทัย คันโธ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ . "โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/2552."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย , มนูญ ปลงรัมย์ , สปัน สระทองแขม , อุทัย คันโธ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ . โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/2552. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.