ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดทำอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายโดยนักศึกษาปริญญาตรี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายโดยนักศึกษาปริญญาตรี
นักวิจัย : เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , อาจารย์ สยุมพร รัตรพันธ์ , นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนประสิทธิ์ , นาย สมประสงค์ ชัยศิริพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030392000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , อาจารย์ สยุมพร รัตรพันธ์ , นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนประสิทธิ์ , นาย สมประสงค์ ชัยศิริพงษ์ . (2553). โครงการจัดทำอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายโดยนักศึกษาปริญญาตรี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , อาจารย์ สยุมพร รัตรพันธ์ , นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนประสิทธิ์ , นาย สมประสงค์ ชัยศิริพงษ์ . 2553. "โครงการจัดทำอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายโดยนักศึกษาปริญญาตรี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , อาจารย์ สยุมพร รัตรพันธ์ , นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนประสิทธิ์ , นาย สมประสงค์ ชัยศิริพงษ์ . "โครงการจัดทำอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายโดยนักศึกษาปริญญาตรี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , อาจารย์ สยุมพร รัตรพันธ์ , นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนประสิทธิ์ , นาย สมประสงค์ ชัยศิริพงษ์ . โครงการจัดทำอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายโดยนักศึกษาปริญญาตรี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.