ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการความร่วมมือ มก.-ธกส.การพัฒนาผ้าฝ้ายพื้นเมืองของเกษตรกรที่เป็นลุกค้า ธกส.ในจังหวัดเชียงใหม่ และเพชรบูรณ์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการความร่วมมือ มก.-ธกส.การพัฒนาผ้าฝ้ายพื้นเมืองของเกษตรกรที่เป็นลุกค้า ธกส.ในจังหวัดเชียงใหม่ และเพชรบูรณ์
นักวิจัย : ปวริน ตันตริยานนท์ , ขนิษฐา วัชราภรณ์ , สิริสิน ชุมรุม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0430205000&BudgetYear=2004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปวริน ตันตริยานนท์ , ขนิษฐา วัชราภรณ์ , สิริสิน ชุมรุม . (2547). โครงการความร่วมมือ มก.-ธกส.การพัฒนาผ้าฝ้ายพื้นเมืองของเกษตรกรที่เป็นลุกค้า ธกส.ในจังหวัดเชียงใหม่ และเพชรบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปวริน ตันตริยานนท์ , ขนิษฐา วัชราภรณ์ , สิริสิน ชุมรุม . 2547. "โครงการความร่วมมือ มก.-ธกส.การพัฒนาผ้าฝ้ายพื้นเมืองของเกษตรกรที่เป็นลุกค้า ธกส.ในจังหวัดเชียงใหม่ และเพชรบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปวริน ตันตริยานนท์ , ขนิษฐา วัชราภรณ์ , สิริสิน ชุมรุม . "โครงการความร่วมมือ มก.-ธกส.การพัฒนาผ้าฝ้ายพื้นเมืองของเกษตรกรที่เป็นลุกค้า ธกส.ในจังหวัดเชียงใหม่ และเพชรบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. Print.
ปวริน ตันตริยานนท์ , ขนิษฐา วัชราภรณ์ , สิริสิน ชุมรุม . โครงการความร่วมมือ มก.-ธกส.การพัฒนาผ้าฝ้ายพื้นเมืองของเกษตรกรที่เป็นลุกค้า ธกส.ในจังหวัดเชียงใหม่ และเพชรบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2547.