ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจัย : อตินุช แซ่จิว , รัตนะ สุวรรณเลิศ , ไพร มัทธวรัตน์ , บุญมา ป้านประดิษฐ์ , วุฒิชัย ทองดอนแอ , เฟื่องฟ้า จันทนิยม , นพพล เกตุประสาท , น.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ , น.ส.อุษา เทียนทอง , นายเทพราช รังสิต , น.ส.จิราพร จาตุรัตน์ , นายชลอ คุ้มล้วนล้อม , นายประเทือง เพิ่มวัฒนา , สมนึก พรมแดง , ภาณี ทองพำนัก , กณิษฐา สังคะหะ , อุดม ฟ้ารุ่งสาง , วิวัฒน์ เสือสะอาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0931351000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :