ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการศึกษามาตราฐานฟาร์มโคเนื้อของประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการศึกษามาตราฐานฟาร์มโคเนื้อของประเทศไทย
นักวิจัย : ชัยณรงค์ คันธพนิต , จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ , สุวิชา เกษมสุวรรณ , ศศิธร นาคทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930851000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยณรงค์ คันธพนิต , จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ , สุวิชา เกษมสุวรรณ , ศศิธร นาคทอง . (2552). โครงการการศึกษามาตราฐานฟาร์มโคเนื้อของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชัยณรงค์ คันธพนิต , จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ , สุวิชา เกษมสุวรรณ , ศศิธร นาคทอง . 2552. "โครงการการศึกษามาตราฐานฟาร์มโคเนื้อของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชัยณรงค์ คันธพนิต , จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ , สุวิชา เกษมสุวรรณ , ศศิธร นาคทอง . "โครงการการศึกษามาตราฐานฟาร์มโคเนื้อของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
ชัยณรงค์ คันธพนิต , จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ , สุวิชา เกษมสุวรรณ , ศศิธร นาคทอง . โครงการการศึกษามาตราฐานฟาร์มโคเนื้อของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.