ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการศึกษาการใช้กากเอทธานอล (DDGS)ในอาหารไก่ไข่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการศึกษาการใช้กากเอทธานอล (DDGS)ในอาหารไก่ไข่
นักวิจัย : สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , สุชาติ สงวนพันธุ์ , นางสาวพุทธพร พุ่มโรจน์ , วราพันธุ์ จินตณวิชญ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1031314000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , สุชาติ สงวนพันธุ์ , นางสาวพุทธพร พุ่มโรจน์ , วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ . (2553). โครงการการศึกษาการใช้กากเอทธานอล (DDGS)ในอาหารไก่ไข่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , สุชาติ สงวนพันธุ์ , นางสาวพุทธพร พุ่มโรจน์ , วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ . 2553. "โครงการการศึกษาการใช้กากเอทธานอล (DDGS)ในอาหารไก่ไข่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , สุชาติ สงวนพันธุ์ , นางสาวพุทธพร พุ่มโรจน์ , วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ . "โครงการการศึกษาการใช้กากเอทธานอล (DDGS)ในอาหารไก่ไข่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , สุชาติ สงวนพันธุ์ , นางสาวพุทธพร พุ่มโรจน์ , วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ . โครงการการศึกษาการใช้กากเอทธานอล (DDGS)ในอาหารไก่ไข่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.