ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
นักวิจัย : วรเทพ ชมภูนิตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330789000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรเทพ ชมภูนิตย์ . (2556). โครงการการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วรเทพ ชมภูนิตย์ . 2556. "โครงการการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วรเทพ ชมภูนิตย์ . "โครงการการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
วรเทพ ชมภูนิตย์ . โครงการการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.