ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการ
นักวิจัย : จุฬาลักษณ์ จารุนุช , เนตรนภิส วัฒนสุชาติ , วรรณดี สุทธินรากร , วายุห์ สนเทศ , ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830999000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฬาลักษณ์ จารุนุช , เนตรนภิส วัฒนสุชาติ , วรรณดี สุทธินรากร , วายุห์ สนเทศ , ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงษ์ . (2551). โครงการ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จุฬาลักษณ์ จารุนุช , เนตรนภิส วัฒนสุชาติ , วรรณดี สุทธินรากร , วายุห์ สนเทศ , ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงษ์ . 2551. "โครงการ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จุฬาลักษณ์ จารุนุช , เนตรนภิส วัฒนสุชาติ , วรรณดี สุทธินรากร , วายุห์ สนเทศ , ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงษ์ . "โครงการ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
จุฬาลักษณ์ จารุนุช , เนตรนภิส วัฒนสุชาติ , วรรณดี สุทธินรากร , วายุห์ สนเทศ , ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงษ์ . โครงการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.