ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องดืมให้พลังงานจากข้าว

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องดืมให้พลังงานจากข้าว
นักวิจัย : พัชรี ตั้งตระกูล , รัศมี ศุภศรี , นางสาววีรนุช หวันเสนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1131146000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรี ตั้งตระกูล , รัศมี ศุภศรี , นางสาววีรนุช หวันเสนา . (2555). เครื่องดืมให้พลังงานจากข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พัชรี ตั้งตระกูล , รัศมี ศุภศรี , นางสาววีรนุช หวันเสนา . 2555. "เครื่องดืมให้พลังงานจากข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พัชรี ตั้งตระกูล , รัศมี ศุภศรี , นางสาววีรนุช หวันเสนา . "เครื่องดืมให้พลังงานจากข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
พัชรี ตั้งตระกูล , รัศมี ศุภศรี , นางสาววีรนุช หวันเสนา . เครื่องดืมให้พลังงานจากข้าว. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.