ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4
นักวิจัย : จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1131233000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท . (2555). เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท . 2555. "เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท . "เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท . เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.