ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบชุดตัดท่อนพันธุ์เครื่องปลูกมันสำปะหลัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบชุดตัดท่อนพันธุ์เครื่องปลูกมันสำปะหลัง
นักวิจัย : ชัยรัตน์ หงษ์ทอง , ณัฐวุฒิ อินทรักษ์ , จตุรงค์ ลังกาพินธุ์
คำค้น : ชุดตัดท่อนพันธุ์เครื่องปลูกมันสำปะหลัง , ออกแบบ , หาค่า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17567
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ออกแบบและสร้างชุดตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ทดสอบหาค่าที่เหมาะสมของชุดตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

บรรณานุกรม :
ชัยรัตน์ หงษ์ทอง , ณัฐวุฒิ อินทรักษ์ , จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ . (2549). การศึกษาหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบชุดตัดท่อนพันธุ์เครื่องปลูกมันสำปะหลัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัยรัตน์ หงษ์ทอง , ณัฐวุฒิ อินทรักษ์ , จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ . 2549. "การศึกษาหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบชุดตัดท่อนพันธุ์เครื่องปลูกมันสำปะหลัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัยรัตน์ หงษ์ทอง , ณัฐวุฒิ อินทรักษ์ , จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ . "การศึกษาหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบชุดตัดท่อนพันธุ์เครื่องปลูกมันสำปะหลัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
ชัยรัตน์ หงษ์ทอง , ณัฐวุฒิ อินทรักษ์ , จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ . การศึกษาหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบชุดตัดท่อนพันธุ์เครื่องปลูกมันสำปะหลัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.