ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำรวจมอดแอมโบรเซียในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สำรวจมอดแอมโบรเซียในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : สุนิศา สงวนทรัพย์ , รศ.ดร.ไสว บูรพา บูรพานิชย์พันธุ์ , วิสูต ปิ่นตบแต่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330889000&BudgetYear=2013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุนิศา สงวนทรัพย์ , รศ.ดร.ไสว บูรพา บูรพานิชย์พันธุ์ , วิสูต ปิ่นตบแต่ง . (2557). สำรวจมอดแอมโบรเซียในเขตภาคเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุนิศา สงวนทรัพย์ , รศ.ดร.ไสว บูรพา บูรพานิชย์พันธุ์ , วิสูต ปิ่นตบแต่ง . 2557. "สำรวจมอดแอมโบรเซียในเขตภาคเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุนิศา สงวนทรัพย์ , รศ.ดร.ไสว บูรพา บูรพานิชย์พันธุ์ , วิสูต ปิ่นตบแต่ง . "สำรวจมอดแอมโบรเซียในเขตภาคเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.
สุนิศา สงวนทรัพย์ , รศ.ดร.ไสว บูรพา บูรพานิชย์พันธุ์ , วิสูต ปิ่นตบแต่ง . สำรวจมอดแอมโบรเซียในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.