ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักประสานงานชุดโครงการอ้อยและน้ำตาล วช.-สกว.""

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สำนักประสานงานชุดโครงการอ้อยและน้ำตาล วช.-สกว.""
นักวิจัย : วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330194000&BudgetYear=2013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา . (2556). สำนักประสานงานชุดโครงการอ้อยและน้ำตาล วช.-สกว."".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา . 2556. "สำนักประสานงานชุดโครงการอ้อยและน้ำตาล วช.-สกว.""".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา . "สำนักประสานงานชุดโครงการอ้อยและน้ำตาล วช.-สกว.""."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา . สำนักประสานงานชุดโครงการอ้อยและน้ำตาล วช.-สกว."". กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.