ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน
นักวิจัย : ทวีพร เรืองพริ้ม , ดร.ภูมพงษ์ บุญแสน , วรเทพ ชมภูนิตย์ , นางสาวสุธิษา มาเจริญ , นายวิสูตร ไมตรีจิตต์ , ริเชษฐ์ พึ่งชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1231404000&BudgetYear=2013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทวีพร เรืองพริ้ม , ดร.ภูมพงษ์ บุญแสน , วรเทพ ชมภูนิตย์ , นางสาวสุธิษา มาเจริญ , นายวิสูตร ไมตรีจิตต์ , ริเชษฐ์ พึ่งชัย . (2556). สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทวีพร เรืองพริ้ม , ดร.ภูมพงษ์ บุญแสน , วรเทพ ชมภูนิตย์ , นางสาวสุธิษา มาเจริญ , นายวิสูตร ไมตรีจิตต์ , ริเชษฐ์ พึ่งชัย . 2556. "สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทวีพร เรืองพริ้ม , ดร.ภูมพงษ์ บุญแสน , วรเทพ ชมภูนิตย์ , นางสาวสุธิษา มาเจริญ , นายวิสูตร ไมตรีจิตต์ , ริเชษฐ์ พึ่งชัย . "สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
ทวีพร เรืองพริ้ม , ดร.ภูมพงษ์ บุญแสน , วรเทพ ชมภูนิตย์ , นางสาวสุธิษา มาเจริญ , นายวิสูตร ไมตรีจิตต์ , ริเชษฐ์ พึ่งชัย . สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.