ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิตไม้ผลขนาดเล็ก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิตไม้ผลขนาดเล็ก
นักวิจัย : เบ็ญจารัชด ทองยืน , ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , เวช เต๋จ๊ะ , นายกนกธร วงศ์กิตติ , นางสาวสิวิตรี ทิวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930250000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เบ็ญจารัชด ทองยืน , ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , เวช เต๋จ๊ะ , นายกนกธร วงศ์กิตติ , นางสาวสิวิตรี ทิวงศ์ . (2552). ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิตไม้ผลขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เบ็ญจารัชด ทองยืน , ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , เวช เต๋จ๊ะ , นายกนกธร วงศ์กิตติ , นางสาวสิวิตรี ทิวงศ์ . 2552. "ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิตไม้ผลขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เบ็ญจารัชด ทองยืน , ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , เวช เต๋จ๊ะ , นายกนกธร วงศ์กิตติ , นางสาวสิวิตรี ทิวงศ์ . "ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิตไม้ผลขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
เบ็ญจารัชด ทองยืน , ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , เวช เต๋จ๊ะ , นายกนกธร วงศ์กิตติ , นางสาวสิวิตรี ทิวงศ์ . ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิตไม้ผลขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.