ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบเครื่องม้วนโลหะแผ่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบเครื่องม้วนโลหะแผ่น
นักวิจัย : คมสันติ เม่ากลาง , ณัฐวุฒิ อินทรักษ์
คำค้น : เครื่องม้วนโลหะแผ่น , การออกแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16422
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การออกแบบสร้างและทดสอบการม้วนโลหะแผ่น

บรรณานุกรม :
คมสันติ เม่ากลาง , ณัฐวุฒิ อินทรักษ์ . (2547). การออกแบบเครื่องม้วนโลหะแผ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คมสันติ เม่ากลาง , ณัฐวุฒิ อินทรักษ์ . 2547. "การออกแบบเครื่องม้วนโลหะแผ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คมสันติ เม่ากลาง , ณัฐวุฒิ อินทรักษ์ . "การออกแบบเครื่องม้วนโลหะแผ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
คมสันติ เม่ากลาง , ณัฐวุฒิ อินทรักษ์ . การออกแบบเครื่องม้วนโลหะแผ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.