ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีในเลือด และลักษณะทางกายภาพของสุกรพันธุ์ ลาร์จไวท์และดูรอค

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีในเลือด และลักษณะทางกายภาพของสุกรพันธุ์ ลาร์จไวท์และดูรอค
นักวิจัย : เนรมิตร สุขมณี , สุกัญญา รัตนทับทิมทอง , วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ , ธเนศ วงศ์มโนพณิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030849000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เนรมิตร สุขมณี , สุกัญญา รัตนทับทิมทอง , วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ , ธเนศ วงศ์มโนพณิช . (2553). ลักษณะทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีในเลือด และลักษณะทางกายภาพของสุกรพันธุ์ ลาร์จไวท์และดูรอค.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เนรมิตร สุขมณี , สุกัญญา รัตนทับทิมทอง , วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ , ธเนศ วงศ์มโนพณิช . 2553. "ลักษณะทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีในเลือด และลักษณะทางกายภาพของสุกรพันธุ์ ลาร์จไวท์และดูรอค".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เนรมิตร สุขมณี , สุกัญญา รัตนทับทิมทอง , วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ , ธเนศ วงศ์มโนพณิช . "ลักษณะทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีในเลือด และลักษณะทางกายภาพของสุกรพันธุ์ ลาร์จไวท์และดูรอค."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
เนรมิตร สุขมณี , สุกัญญา รัตนทับทิมทอง , วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ , ธเนศ วงศ์มโนพณิช . ลักษณะทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีในเลือด และลักษณะทางกายภาพของสุกรพันธุ์ ลาร์จไวท์และดูรอค. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.