ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สินค้าโอทอป จังหวัดลพบุรี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สินค้าโอทอป จังหวัดลพบุรี
นักวิจัย : วีระเกษตร สวนผกา , ชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล)
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0840071000&BudgetYear=2006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระเกษตร สวนผกา , ชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล) . (2551). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สินค้าโอทอป จังหวัดลพบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วีระเกษตร สวนผกา , ชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล) . 2551. "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สินค้าโอทอป จังหวัดลพบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วีระเกษตร สวนผกา , ชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล) . "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สินค้าโอทอป จังหวัดลพบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
วีระเกษตร สวนผกา , ชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล) . ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สินค้าโอทอป จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.