ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของอายุ เพศ และการออกกำลังกาย ต่อการแสดงออกของ pravalbumin ในหัวใจหนู

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของอายุ เพศ และการออกกำลังกาย ต่อการแสดงออกของ pravalbumin ในหัวใจหนู
นักวิจัย : สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ , เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ , วันดี อุดมอักษร , ประเสริฐ โศภณ , อุราพร วงศ์วัชรานนท์
คำค้น : แสดงออก , หัวใจหนู , pravalbumin , การออกกำลังกาย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3848
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการแสดงออกของ parvalbumin (PV) ช่วงการพัฒนาหัวใจ

บรรณานุกรม :
สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ , เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ , วันดี อุดมอักษร , ประเสริฐ โศภณ , อุราพร วงศ์วัชรานนท์ . (2554). อิทธิพลของอายุ เพศ และการออกกำลังกาย ต่อการแสดงออกของ pravalbumin ในหัวใจหนู.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ , เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ , วันดี อุดมอักษร , ประเสริฐ โศภณ , อุราพร วงศ์วัชรานนท์ . 2554. "อิทธิพลของอายุ เพศ และการออกกำลังกาย ต่อการแสดงออกของ pravalbumin ในหัวใจหนู".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ , เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ , วันดี อุดมอักษร , ประเสริฐ โศภณ , อุราพร วงศ์วัชรานนท์ . "อิทธิพลของอายุ เพศ และการออกกำลังกาย ต่อการแสดงออกของ pravalbumin ในหัวใจหนู."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ , เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ , วันดี อุดมอักษร , ประเสริฐ โศภณ , อุราพร วงศ์วัชรานนท์ . อิทธิพลของอายุ เพศ และการออกกำลังกาย ต่อการแสดงออกของ pravalbumin ในหัวใจหนู. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.