ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : สายศิริ มีระเสน , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ปริศนา เจริญพร , ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี , พีระพล วอง
คำค้น : จังหวัดพิษณุโลก , เบต้าธาลัสซีเมีย , การกลายพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3678
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประชากรตัวอย่าง คือ หญิงตั้งครรภ์และคู่สมรสที่เข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อหาคู่เสี่ยงของโรคธาลัสซีเมียจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าร่วมเครือข่ายการควบคุมโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงกับหน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

บรรณานุกรม :
สายศิริ มีระเสน , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ปริศนา เจริญพร , ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี , พีระพล วอง . (2549). การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สายศิริ มีระเสน , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ปริศนา เจริญพร , ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี , พีระพล วอง . 2549. "การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สายศิริ มีระเสน , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ปริศนา เจริญพร , ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี , พีระพล วอง . "การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
สายศิริ มีระเสน , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ปริศนา เจริญพร , ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี , พีระพล วอง . การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.