ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม
นักวิจัย : สุชิลา ศรีทิพยวรรณ , สายศิริ มีระเสน , มณฑล สงวนเสริมศรี , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พีระพล วอง , ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี , ดาวัลย์ ฉิมภู่
คำค้น : การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อน , การตรวจวินิจฉัย , น้ำคร่ำ , โรคทางพันธุกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3655
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการวิจัยแบบพรรณนาไปข้างหน้า (prospective descriptive study) เพื่อตอบคำถามการวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาหาโลกัสที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนดีเอ็นเอของมารดาในน้ำคร่ำ

บรรณานุกรม :
สุชิลา ศรีทิพยวรรณ , สายศิริ มีระเสน , มณฑล สงวนเสริมศรี , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พีระพล วอง , ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี , ดาวัลย์ ฉิมภู่ . (2548). การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุชิลา ศรีทิพยวรรณ , สายศิริ มีระเสน , มณฑล สงวนเสริมศรี , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พีระพล วอง , ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี , ดาวัลย์ ฉิมภู่ . 2548. "การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุชิลา ศรีทิพยวรรณ , สายศิริ มีระเสน , มณฑล สงวนเสริมศรี , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พีระพล วอง , ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี , ดาวัลย์ ฉิมภู่ . "การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
สุชิลา ศรีทิพยวรรณ , สายศิริ มีระเสน , มณฑล สงวนเสริมศรี , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พีระพล วอง , ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี , ดาวัลย์ ฉิมภู่ . การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.