ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC
นักวิจัย : เอกอมร เทพพรหม , สุขุมาล นิยมธรรม , พีระพล วอง , ปริศนา เจริญพร , นิคม นาคสุพรรณ , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
คำค้น : เบต้าธาลัสซีเมีย , การวินิจฉัยยีนที่ , DHPLC
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3427
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หาลักษณะของ Chromatogram Profile ของตัวอย่างอย่างน้อย 100 ตัวอย่าง

บรรณานุกรม :
เอกอมร เทพพรหม , สุขุมาล นิยมธรรม , พีระพล วอง , ปริศนา เจริญพร , นิคม นาคสุพรรณ , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี . (2550). การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เอกอมร เทพพรหม , สุขุมาล นิยมธรรม , พีระพล วอง , ปริศนา เจริญพร , นิคม นาคสุพรรณ , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี . 2550. "การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เอกอมร เทพพรหม , สุขุมาล นิยมธรรม , พีระพล วอง , ปริศนา เจริญพร , นิคม นาคสุพรรณ , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี . "การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
เอกอมร เทพพรหม , สุขุมาล นิยมธรรม , พีระพล วอง , ปริศนา เจริญพร , นิคม นาคสุพรรณ , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี . การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.