ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : เอกอมร เทพพรหม , หนึ่งฤทัย นิ่มนุช , สุขุมาล นิยมธรรม , พีระพล วอง , ปริศนา เจริญพร , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี
คำค้น : ภาคเหนือตอนล่าง , เบต้าธาลัสซีเมีย , การกลายพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3426
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษารูปแบบการกลายพันธุ์ของยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมีย ที่พบในเขตภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีการหาลำดับนิวเคลีโอไทด์

บรรณานุกรม :
เอกอมร เทพพรหม , หนึ่งฤทัย นิ่มนุช , สุขุมาล นิยมธรรม , พีระพล วอง , ปริศนา เจริญพร , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี . (2550). การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เอกอมร เทพพรหม , หนึ่งฤทัย นิ่มนุช , สุขุมาล นิยมธรรม , พีระพล วอง , ปริศนา เจริญพร , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี . 2550. "การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เอกอมร เทพพรหม , หนึ่งฤทัย นิ่มนุช , สุขุมาล นิยมธรรม , พีระพล วอง , ปริศนา เจริญพร , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี . "การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
เอกอมร เทพพรหม , หนึ่งฤทัย นิ่มนุช , สุขุมาล นิยมธรรม , พีระพล วอง , ปริศนา เจริญพร , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี . การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.