ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : สมศักดิ์ บุญแจ้ง , สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
คำค้น : ลุ่มน้ำแม่สะเรียง , มลพิษทางน้ำ , จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1246
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประชากรที่ศึกษาในพื้นที่ที่ทำการศึกษาทั้งหมด ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ บุญแจ้ง , สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี . (2553). การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมศักดิ์ บุญแจ้ง , สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี . 2553. "การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมศักดิ์ บุญแจ้ง , สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี . "การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
สมศักดิ์ บุญแจ้ง , สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี . การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.