ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : พัฒนา บุญญประภา , ชาญ ยอดเละ , สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
คำค้น : ทรัพยากรน้ำ , บริโภค , อำเภอแม่ริม , ตำบลดอนแก้ว , จังหวัดเชียงใหม่ , การอุปโภค
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1183
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ด้านเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ การสำรวจคุณภาพน้ำ การสร้างความตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรน้ำ ความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ รูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว รวมทั้งการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

บรรณานุกรม :
พัฒนา บุญญประภา , ชาญ ยอดเละ , สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี . (). การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัฒนา บุญญประภา , ชาญ ยอดเละ , สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี . . "การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัฒนา บุญญประภา , ชาญ ยอดเละ , สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี . "การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
พัฒนา บุญญประภา , ชาญ ยอดเละ , สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี . การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .