ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : ปรัชญา สังข์สมบูรณ์ , ปิยะดา วชิระวงศกร , อาวีระ ภัคมาตร์ , ปฐมศก วิไลพล , นฤมล นาคมี , จันทร์เพ็ญ ชุมแสง , สุขสมาน สังโยคะ
คำค้น : แผนการบริหารจัดการขยะ , เมือง , จังหวัดอุตรดิตถ์ , อำเภอพิชัย , ชุมชน , กำจัดขยะ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/824 , http://dric.nrct.go.th/bookdetail.php?type=1&book_id=234063
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ครอบคลุม 1.25 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ-ติดต่อบ้านเหนือวัด ทิศใต้-ติดต่อกับบ้านวังเพนียด ทิศตะวันออก-ติดต่อกับทางรถไฟ ทิศตะวันตก-ติดต่อกับแม่น้ำน่าน

บรรณานุกรม :
ปรัชญา สังข์สมบูรณ์ , ปิยะดา วชิระวงศกร , อาวีระ ภัคมาตร์ , ปฐมศก วิไลพล , นฤมล นาคมี , จันทร์เพ็ญ ชุมแสง , สุขสมาน สังโยคะ . (2553). แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรัชญา สังข์สมบูรณ์ , ปิยะดา วชิระวงศกร , อาวีระ ภัคมาตร์ , ปฐมศก วิไลพล , นฤมล นาคมี , จันทร์เพ็ญ ชุมแสง , สุขสมาน สังโยคะ . 2553. "แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรัชญา สังข์สมบูรณ์ , ปิยะดา วชิระวงศกร , อาวีระ ภัคมาตร์ , ปฐมศก วิไลพล , นฤมล นาคมี , จันทร์เพ็ญ ชุมแสง , สุขสมาน สังโยคะ . "แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ปรัชญา สังข์สมบูรณ์ , ปิยะดา วชิระวงศกร , อาวีระ ภัคมาตร์ , ปฐมศก วิไลพล , นฤมล นาคมี , จันทร์เพ็ญ ชุมแสง , สุขสมาน สังโยคะ . แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.