ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยการแปรสภาพเป็นวัตถุดิบในงานเซรามิก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยการแปรสภาพเป็นวัตถุดิบในงานเซรามิก
นักวิจัย : สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี , สมศักดิ์ บุญแจ้ง
คำค้น : เซรามิก , ขยะมูลฝอย , การแปรสภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/802
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื้อหาในรายงานประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษาข้อมูลชุมชน เกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกแบบ และจัดทำแนวทางในการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย รวมทั้งการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี , สมศักดิ์ บุญแจ้ง . (2551). การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยการแปรสภาพเป็นวัตถุดิบในงานเซรามิก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี , สมศักดิ์ บุญแจ้ง . 2551. "การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยการแปรสภาพเป็นวัตถุดิบในงานเซรามิก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี , สมศักดิ์ บุญแจ้ง . "การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยการแปรสภาพเป็นวัตถุดิบในงานเซรามิก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี , สมศักดิ์ บุญแจ้ง . การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยการแปรสภาพเป็นวัตถุดิบในงานเซรามิก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.