ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์สุขภาพชุมชน : บริการที่พึงประสงค์ของหน่วยปฐมภูมิโรงพยาบาลหาดใหญ่ตามแนวคิดประชาชนผู้มารับบริการ กรณีศึกษาเพื่อการเตรียมการเข้าสู่ระบบองค์กรมหาชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศูนย์สุขภาพชุมชน : บริการที่พึงประสงค์ของหน่วยปฐมภูมิโรงพยาบาลหาดใหญ่ตามแนวคิดประชาชนผู้มารับบริการ กรณีศึกษาเพื่อการเตรียมการเข้าสู่ระบบองค์กรมหาชน
นักวิจัย : นวลตา อาภาคัพภะกุล , อมร รอดคล้าย , สิริวรรณ เดียวสุรินทร์ , ศริญญา ชูพูล
คำค้น : ศูนย์สุขภาพชุมชน , บริการที่พึงประสงค์ , ประชุมวิชาการเรื่องพลังปัญญา , โรงพยาบาลหาดใหญ่ , การบริการของหน่วยปฐมภูมิ , องค์กรมหาชน , หน่วยปฐมภูมิ , ผู้รับบริการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2157
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอการประชุมวิชาการ พลังปัญญา สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระหว่างวันที่ 19-20 ก.พ. 2547 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :
นวลตา อาภาคัพภะกุล , อมร รอดคล้าย , สิริวรรณ เดียวสุรินทร์ , ศริญญา ชูพูล . (2547). ศูนย์สุขภาพชุมชน : บริการที่พึงประสงค์ของหน่วยปฐมภูมิโรงพยาบาลหาดใหญ่ตามแนวคิดประชาชนผู้มารับบริการ กรณีศึกษาเพื่อการเตรียมการเข้าสู่ระบบองค์กรมหาชน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
นวลตา อาภาคัพภะกุล , อมร รอดคล้าย , สิริวรรณ เดียวสุรินทร์ , ศริญญา ชูพูล . 2547. "ศูนย์สุขภาพชุมชน : บริการที่พึงประสงค์ของหน่วยปฐมภูมิโรงพยาบาลหาดใหญ่ตามแนวคิดประชาชนผู้มารับบริการ กรณีศึกษาเพื่อการเตรียมการเข้าสู่ระบบองค์กรมหาชน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
นวลตา อาภาคัพภะกุล , อมร รอดคล้าย , สิริวรรณ เดียวสุรินทร์ , ศริญญา ชูพูล . "ศูนย์สุขภาพชุมชน : บริการที่พึงประสงค์ของหน่วยปฐมภูมิโรงพยาบาลหาดใหญ่ตามแนวคิดประชาชนผู้มารับบริการ กรณีศึกษาเพื่อการเตรียมการเข้าสู่ระบบองค์กรมหาชน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547. Print.
นวลตา อาภาคัพภะกุล , อมร รอดคล้าย , สิริวรรณ เดียวสุรินทร์ , ศริญญา ชูพูล . ศูนย์สุขภาพชุมชน : บริการที่พึงประสงค์ของหน่วยปฐมภูมิโรงพยาบาลหาดใหญ่ตามแนวคิดประชาชนผู้มารับบริการ กรณีศึกษาเพื่อการเตรียมการเข้าสู่ระบบองค์กรมหาชน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2547.