ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน
นักวิจัย : จรวยพร ศรีศศลักษณ์
คำค้น : การบริหารสาธารณสุข , การถ่ายโอนสถานีอนามัย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3531
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.),สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.),สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

บรรณานุกรม :
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . (2555). การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . 2555. "การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . "การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.