ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผล : กลไกที่ทำให้ปรับตัวทันการณ์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผล : กลไกที่ทำให้ปรับตัวทันการณ์
นักวิจัย : เกษม เวชสุทธานนท์
คำค้น : การประเมินผล , การปรับตัว , ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2147
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ สวรส. ครั้งที่ 5 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2547 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :
เกษม เวชสุทธานนท์ . (2547). การประเมินผล : กลไกที่ทำให้ปรับตัวทันการณ์.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เกษม เวชสุทธานนท์ . 2547. "การประเมินผล : กลไกที่ทำให้ปรับตัวทันการณ์".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เกษม เวชสุทธานนท์ . "การประเมินผล : กลไกที่ทำให้ปรับตัวทันการณ์."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547. Print.
เกษม เวชสุทธานนท์ . การประเมินผล : กลไกที่ทำให้ปรับตัวทันการณ์. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2547.