ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์ฉบับที่ 9 : การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์ฉบับที่ 9 : การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต
นักวิจัย : จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ
คำค้น : การวางแผนสาธารณสุข , บุคลากรสาธารณสุข , การวางแผนกำลังคน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ชูชัย ศุภวงศ์ , ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4480
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 9 : การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . (2540). สถานการณ์ฉบับที่ 9 : การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . 2540. "สถานการณ์ฉบับที่ 9 : การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . "สถานการณ์ฉบับที่ 9 : การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540. Print.
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . สถานการณ์ฉบับที่ 9 : การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2540.